104: Bladz. 82 102 M. Henriquez Pimentel De weldadigheidsinstellingen onder de Israëlieten te ’s-Gravenhage Twee lieve presidentsvrouwtjes Over het Haagsche Bosch J. C. van der Muelen AVapens in de Grootc of St. Jacobskcrki te ’s-Gravonhage, 1GG7173G Turf 4G 72 73

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 171