Hollandsclio, Frasdie en Dnitalie Broodsoorten, BEHAABSCHEBROOBFABRIEK. SPECIALITEIT ffl WEENER: EN PARIJZER BROOD. SAUCIJZENBROODJES, Bolussen en andere delicatessen. E. W. VAN DER, PUTTEN. Geldersch Mikbrood, JJIeschuit, FIJN EN BF(OS. Alles prima qualiteit. Duitsch MikbroodHaverbrood. Geldersch Mikbrood met rozijnen. Concnrreerende prijzen. Directeur: BILDERDIJKSTRAAT 95. TELEPIIOON No. 118. i ALLE SOORTEN VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 173