G. DRIEHUIS, Aanleggen en onderliouden van Tuinen en Serres. VAN ES Co., Javalaan 163. Mauritskade 22a. BOUQUETTEN, KRANSEN, Tafelmiddenstukken, Mandjes, IN ALLE GROOTTEN EN SOORTEN. g HOFSPUI 36, to a to to coupons tot de hoogste noteeringen, to B JU B m S X “I belasten zich met de uitvoering van Effectenorders. H Verzilveren coupons tot de hoogste noteeringen, zonder korting of provisie. 'T Koopen en verkoopen wissels en vreemd geld. to Fourneeren Eeiswissels en Credietbrieven. to to Verspreiden financieele circulaires, bevattende q wenken en opmerkingen over diverse fondsen en noteering van coupons. Deze circulaires worden to op aanvraag franco toegezonden. to Agentschap van de Compagnie d’Assnrances Générales sur la vie des hommes, to Opgericht te Parijs 1819, "Waarborgfonds ruim fr. -420 Millioen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 176