BTBII s-GMÏENHKE. M. BOELHOUWER, Dagelijksebe PalsÉital Boek- en Handelsdrukkerij, Wagenstraat 70, werkende met 9 Snelpersen en een personeel van omstreeks 110 man, Amsterdanisclie Veerkade 7. DE ZUID-HOLLANDSCHE J TUSSCHEN voorzien van de nieuwste Types, Bloemen, Randen, Vignetten, enz. enz., levert binnen korten tijd en tegen concurree renden prijs Aandeelen, Couponbladen, Statuten, Brochures, Biljetten, Enveloppen, Akdr eskaarten, Rekeningen en alle voorkomende cW&ndelsdruhwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 178