31 HOFSPUI 31. Jamjmtmakn* cit ilapcr&irt^r* SPUI 109, Petroieumiampen. K00KT0ESTELLEN S. M. VAN VRIESLAND Mz. HOFLEVERANCIER. ’s-GRAVEN HAG E. GASKRONEN. 5? o o <?3 q=: -- bO •■o <3 H -s !g IH o nJ o bp "c3 De echte Zanos Lucifers a. 10 cts. per pak. 2 Was- en Windlucifers van BRYANT MAIS, g T—1 /-<1 =.*?- rt TTT-4 tJ •8 8 ra o Gutta-Percha Slangen voor Gas- en Waterleiding en Kinderflesschen. Chemicaliën, Verfwaren en alle soorten van KwastenPenseelenToilet- en Werksponsen Zeemleder, Touw- en Borstelwerk. De echte Urbanus- en Slijmpillen. RR. PP. Bénédiotin’s Poudre Dentrifice et Pasta. Stark’s, Ekelaars’ en Dooter Brown’s Poeders en Mondwaters. - Fears’, Ekelaars’, Boldoot’s, Mousson-, Kappers-, Tand-, Toilet en Medicinaal Zeepen en g- Odeurs, enz. enz. Aanbevelendg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 181