r x 1880 X 19 Febr. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Koning WILLEM III der Nederlanden te April. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Hertogin van Saksen Zons- en Maansverduisteringen. Verjaardagen van liet Koninklijk Huis. XX 23 Mei. 6 Juni. 15 Nov. 1 Dec. 1817 1824 1841 1858 <38* F. IX. 24. 11. V $9 Het jaar 1891 komt overeen met het jaar 6598 Juliaansche periode, 2640 Aera van Nabonassar, 7399/7400 Byzantijnsche Aera, 2666 Olympiadenhet 2e der 668e Olympiade 5651/52 Israëlitische en 1308/09 Mohammedaansche tijdrekening. Zondagsletter Epacta Zonnecirkel Guldengetal Totale Maansverduistering, zichtbaar uit het weste lijk deel van den Grooten Oceaan, in Australië, Azië, Afrika en Europa. Ringvormige Zonsverduistering, zichtbaar in Noord- Amerika (het zuid-oosten uitgezonderd), in Europa (uitgezonderd Portugal en misschien ook Spanje), in de noordelijke kustlanden van Azië en in de Noord- poolstreken. Totale Maansverduistering (in den nacht van 15 op 16 November), zichtbaar in Azië (oostelijke streken uitgezonderd), Europa, Afrika, Atlantischen Oceaan en Amerika. Gedeeltelijke Zonsverduistering, alleen zichtbaar in de Zuidpoolstreken en de zuidpunt van Zuid-Amerika. Groot 5 Juli. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, Prinses zu Wied 2 Aug. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Konin gin der Nederlanden 31 Aug. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Dochter des Konings

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 22