r T i <as> 1 Christelijke Feestdagen. DEPARTEMENTEN van ALGEMEEN BESTUUR. Feestdagen. Israëlitische XXI Vreugde der Wet Purimfeest. Paschèn. Pinksteren H. Sacramentsdag. P. Petrus en Paulus Maria Hemelvaart. Maria Geboorte. Allerheiligen Maria Ontvangenis. Kerstmis Groote Verzoendag Loofhuttenfeest. BIMBNLAHDSCHE ZAKEN (Binnenhof): Minister: Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. (Audiëntie des Zaterdags, 12 uur.) Secretaris-Generaal: Mr. P. F. Hubrecht. JUSTITIE (Plein): Minister: Jhr. Mr. G. L. M. II. Ruys van Beerenbroek. (Audiëntie des Dinsdags, 1 uur.) Secretaris-Generaal: Jhr. Mr. P. J. van Beyma. FINANCIËN (Kneuterdijk): Minister: Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort. (Audiëntie des Donderdags, 12 uur.) Secretaris-GeneraalS. Bartstra. WATERSTAAT, HANDEL en NIJVERHEID (Binnenhof Minister: J. P. Havelaar. (Audiëntie des Donderdags, 1 uur.) Secretaris-Generaal: Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper. 12 Oct. 17, 18 en 24 Oct. 25 Oct. ■«3© Pinksteren Nieuwjaar (5652). 6 Jan. 2 Febr. 10 Febr. 11 Febr. 25 Maart. 27 Maart. 29 en 30 Maart. 7 Mei. 17 en 18 Mei. 28 Mei. 29 Juni. 15 Aug. 8 Sept. 1 Nov. 8 Dec. 25 en 26 Dec. Drie-Koningen Maria Lichtmis Vastenavond Aschwoensdag. Maria Boodschap Goede Vrijdag. Paschen. Hemelvaartsdag 24 Maart. 23, 24, 29 en 30 April. 42 en 13 Juni. 3 en 4 Oct. <3©

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 23