1 xxn RAAD VAN STATE. ALGEMEENE REKENKAMER. ©3«- T BUITENLANDSCHE ZAKEN (Buitenhof): Minister: Jhr. C. Hartsen. (Audiëntie des Zaterdags, 12 uur.) Secretaris-GeneraalMr. G. J. E. E. Zilcken. OORLOS- (Plein): Minister: J. W. Bergansius. (Audiëntie des Donderdags, 1 uur.) Secretaris-Generaal: Mr. .1. A. Kramer. MARINE (Lange Voorhout): Minister: II. Dyserinck. (Audiëntie des Vrijdags, 11 uur.) Secretaris-Generaal: Jhr. II. M. van der Wijck. KOLONIËN (Plein): Minister: Mr. .-E. Baron Mackay. (Audiëntie des Vrijdags, 1 uur.) Secretaris-Generaal; Jhr. Mr. II. van der Wijck. President: Z. M. de Koning. Vice-President: Z. E. Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen, Minister van Staat. Leden: Jhr. Mr. W. A. C. de Jonge, Mr. A. J. Swart, Mr. C. J. van Vladeracken, M. H. Jansen, Mr. G. de Vries Az.. FI. J. R. Beijen, Jhr. F. E. M. van Alphen, Mr. G. J. A. Hey- denryk, Mr. I. P. J. A. Graaf van Zuijlen van Nijevelt, Jhr. Mr. J. F. van Humalda van Eijsinga, Mr. II. A. des Amorie van der Hoeven, Jhr. Mr. W. F. Rochussen, Z. E. Mr. J. Heemskerk Azn., Minister van Staat, Mr. H. J. Brouwers. Secretaris: Mr. G. J. Roijaards. Vooi'zitter: E. A. A. J. de Roy van Zuidewijn. Leden: E. W. J. Baron Six van Oterleek, W. A. van Rees, C. M. van Vliet, J. L. Becking, Jhr. Mr. S. M. S. de Savornin Lohman, Jhr. Mr. J. A. Sandberg. Secretaris: Jhr. Mr. J. H. van Reenen. ©3^-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 24