r X - - XXIV Mr. S. van Houten; Mr. J. D. Veegens. Mr. E. J. J. B. Cremers. J. Schepel. Mr. D. de Ruiter Zylker. Mr. H. Goeman Borgesius. W. A. Baron van der Feltz. Mr. H. J. Smidt. Dr. J. Zaaijer Az. W. M. Oppedijk. F. Lief thick. Mr. W. G. Baron Brantsen van de Zijp. F. Domela Nieuwenhuis. Mr. U. H. Huber. L. W. de Vries. R. K. Okma, Jhr. Mr. G. Th. Beelaerts van Blokland (Voorzitter). Mr. H. Smeenge. to Friesland: Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga, Jhr. Mr. J. II. F. K. van Swin- van VVelderen baron Rengers. Meppel Groningen Zuidhorn. Appingedam Winschoten Veendam. Assen. Emmen Leeuwarden Harlingen F raneker. Sneek Schoterland. Dokkum Bergum Wolvega. Steen wijk din. i'lljl <j. -j. van saiga, deren, D. D. Breuning, Mr. W. J. Overijsel: C. T. Stork, A. ,T. Blijdenstein, Mr. A. van Naamen van Eemnes (Voorzitter). Groningen: Mr. B. van Royen, Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, D. K. Welt. Drente: Mr. A. E. J. Nijsingh, Mr. H. van Lier. Limburg: W. H. Pijls, H. G. L. Regout, L. II. A. Magnée. Griffier: Mr. 0. W. Star Numan. Commies-Griffier: Mr. II. Zillesen. 2e Kamer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 26