r x X T VREEMDE GEZANTSCHAPPEN. GEMEENTERAAD. XXVII Portugal Vereenigde Staten België Groot-Britanniê Duitschland Frankrijk Italië Japan Nunciat-uur van Z. H. den Paus Oostenrijk-Hongarije Rusland Spanje o- -o QEr— Mr. A. J. Roest, Burgemeester, Voorzitter. E. Evers, Secretaris. Wethouders. Mr. F. A. P. Bar. Wittert van Hoogland, Ambt. v. cl. Burg. Stand. Jhr. Mr. 0. J. Repelaer van Molenaarsgraaf. Dr. J. Th. Mouton. Mr. J. H. C. Lisman. Leden. Mr. J. P. Vaillaint, Ambt. v. cl. Burg. Stand. Nassauplein 11. Praktizijnshoek 6. Nassaulaan 'la. Westeinde 12. L. Vijverberg 8. Amaliastraat 13. Bezuidenhout 10&. Rijnstraat 14. Lange Vijverberg 13. Bezuidenhout 39. Lange Voorhout 3. Korte Voorhout 8. Secretariaat voor de Zaken van Luxemburg, Nieuwe Schoolstr. 6. A. J. C. Baron van Pallandt. W. J. van Sandick. Jhr. P. 0. H. Gevaerts van Simonshaven, Ambt. v. d. Burg. Stand. Mr. B. H. M. Hanlo M. Knoester Sr. J. W. F. Ridder Huyssen van Kattendijke. J. D. Baron van Wassenaer van Rosande. Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave. Mr. J. G. S. Bevers. H. J. C. de Charro. Jhr. C. A. van Sypesteyn. Griffier: Mr. A. R. Arntzenius. Beferendaris: Mr. G. H. Betz. Commies-Gr if fier: Mr. R. I. II. Patijn. Directeur der Stenographische Inrichting: C. A. Steger. >-<5@

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 29