I Y ->-<e© XXIX Mr. Jan Slicher. gelandt, Mr. Willem ’t Hoen. '1789. Mr. Govert Franco Opgaven van de chefs en den diensttijd der verschillende kantoren en afdeelingen van het Plaatselijk Bestuur, BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Wethouder, Ambtenaar v. d. Burgerlijken Stand: Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoogland. Het bureau wordt gehouden in een der benedenvertrekken van het Raadhuis, waar de aangiften van geboorten en over lijden kunnen geschieden op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van ’s morgens 9| tot ’s namiddags 1 uur, op Woensdag en Vrijdag van ’s middags '12 tot ’s namiddags 2 uur, en op Zondag van '12 tot half één. Bij noodzakelijkheid tot het doen van aangiften op Feestdagen, worden daarvoor de uren bijzonder bepaald. De sluiting van huwelijken geschiedt op Woensdag en Vrij dag, tenzij dit op een anderen dag wordt verlangd. De kosten zijn: op Woensdag en Vrijdag, vóór '12 uur, afgezonderd van de overige paren, f 15; tusschen 12 en 2 uur 30; na 2 uur 15; op een anderen dag 60. GEMEENTE-SECRETARIE. Eerste Afdeeling, Hoofdcommies: W. Dietz, belast met de volgende werkzaamheden: nationale militie, QS>--’—SS van Slingelandt, Mr. Willem ’tHoen, Mr. Diederic van der Burch. 1790. Mr. Govert Franco van Slingelandt, Mr. Willem ’t Hoen, Mr. van der Burch van SpieringshoekMr. Jan Slicher. 1791. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Jan Slicher, Mr. Govert Franco van Slingelandt. 1792. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Govert Franco van Slin gelandt, Mr. Willem ’t Hoen. 1793. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Govert Franco van Slin gelandt, Mr. Willem ’t Hoen. 1794. Mr. Govert Franco van Slingelandt, Mr. Willem ’t Hoen, Mr. van der Burch van Spieringshoek. Van 17951813 werd Den Haag geregeerd door represen tanten, maires enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 31