l XXXII BOUWPOLITIE. Inspecteur: W. de Vrind. Bureau op een der bovenlokalen van het Commissariaat van politie der le afd., dagelijks van 9'10 en van 12 uur. DUINWATERLEIDING. Directeur: Th. Stang. Bureau Prinsegracht 25, geopend van '102 uur. (De werken zijn te bezichtigen op vertoon van een bewijs van toegang tot het pompstation, aan te vragen bij de Directie.) «50 -0-^50 1 en de Waterleiding: op het Raadhuis, de vijf eerste werkdagen van elke week, van 9—2 uur. POLITIE. Hoofdcommissaris: J. C. van Schermbeek. Commissarissen van politie: 'le afd. F. de Klopper, 2e afd. F. A. P. Dietz, 3e afd. L. G. Vernée. Hoofdinspecteur: F. E. van Bunge. Het Hoofdcommissariaat van politie en het Commissariaat der centrale afdeeling zijn gevestigd op het Alexanderplein het Commissariaat der eerste afdeeling op de Dagelijksche Groenmarkt, dat der tweede afdeeling op de Nieuwe Haven, dat der derde afdeeling in de Keizerstraat te Scheveningen. Posthuizen der politie zijn geplaatst: 1 Loosduinsche brug. 2 Westerbaenstraat. 3 Van-der-Duynstraat. 4 Bezuidenhout. 5 Bij het Kurhaus te Scheveningen. 6 Ostadestraat. 7 Bij het Station Hollandsche Spoor. 8 Vestibule van den Schouwburg. 9 Einde van het Zieken. 10 Hoogewal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 34