X <as> XXXIV GEMEENTEWERK. Groene wegje 26. Directeur der Gemeentewerken: J. A. Lindo. Gemeente-ArchitectP. Tirion. A vry linidblUJlJ. - tcmjusLii huciv loiijncmue e auuuui. Loosduinsche b r u g, Politiepost. Loosduinscheweg, Sluiswachterswoning. Gasfabriek, Portierswoning. Veen kade no. 88, hoek Da-Costastraat. Tollensstraat, hoek Bil- derdijkstraat no. 18. Westerbaenstraat, Politiepost. Witte-de-Withstr., hoek Van-Diemenstraat no. 2. Van-Diemenstr., hoek Van- Speijkstraat no. 176. Zoutmanstr., hoek Prins-Hendrikplein 1. Laan van Meerdervoort no. 84, Diaconessenhuis.- Hugo-de- Grootstraat, hoek Trompstraat no. 328. Hoogewal, Politie post. Bazarstraat, hoek Zeestraat no. 72. Alexander plein, Centraal Commissariaat van Politie. Bonistraat, tuinmuur van gebouw Riouwstraat no. 43. Atjehstr., hoek Bankastraat no. 107. Balistr. no. 88, hoek Laan Copes van Cattenburch. Javastraat, Nassauplein, hoek Nassaulaan no. 23. Frederikstraat, ingang Frederikskazerne. Kanaalstraat, hoek Koninginnegracht no. 15. Mauritskade, ingang Oranjekazerne. Oranjestraat, tuinmuur van gebouw Parkstr. no. 14. Kazernestraat, bureau der Gasfabriek. Jagerstraatje, hoek Vos in ’t Tuintje no. 2. Politiepost Schouwburg. Gemeente-Museum, hoek Tournooiveld. Kneuterdijk, hoek Hartogstraatje Fluweelen Burgwal, hoek Korte Poten no. 63. Bezuiden hout, Politiepost. Bezuidenhout, tegenover Koningin-Emmapark, Villa Sandvliet. Schenkweg, aan een paal tusschen de Ternoot- en de Binckhorststraat. Zwarteweg, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.Zwarteweg no. 74, hoek Hekkelaan. Amstelstraat, hoek Maasstraat. Nieuwe Haven, Politiebureau. Gedempte Spui no. 54, hoek Kleine Bagijnestraat. Spuistraathoek Passage. Buitenhof, Militaire Hoofdwacht. (De gespatieerde namen wijzen plaatsen aan, waar tevens slangenwagens aanwezig zijn.) Gymnasium. Kortenboschhoek Slijkeinde, Openbare school.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 36