T T X XXXV GEMEENTE-APOTHEEK. Prinsenstraat hoek Molenstraat. OPENBARE REINIGING. Kantoor Varkenmarkt 4. Directeur: J. Hoogwerf. MARKTMEESTER. C. V. Doorschot. Kantoor Prinsegracht 3. HAVENMEESTER. W. van Werven. Kantoor Zuid wal 40. VVAAGMEESTER. J. H. Mansvelt. KEURMEESTERS VAN SLACHTVEE EN VLEESCH. H. van Aken (le), G. M. Haffner, J. E. Beekman, J. Koens, P. Geelhoed, J. F. Berkhout, F. A. M. Rijntjes. KEURMEESTERS VAN VISCH. A. Overduin, tevens afslager, M. M. Teeuwisse, P. van der Hartst Mz. WAARBORG DER GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN. Kantoor op de Groote Markt boven het Boterhuis, geopend Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 92 uur. DIRECTE BELASTINGEN, ENZ. Controleur Dir. Bel., Invoerr. en Ace.: G. R. ,T. de Quaij. Kantoor: Valkenhuis bij de Gevangenpoort. Controleur Dir. Bel. en Kadaster: M. M. J. Colen. Kantoor: Buitenhof. Ontvanger der Dir. Bel. 1ste Afdeeling: F. Hoijer. Kantoor: De-Riemerstraat 34.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 37