r T T W E Z E N. --- XXXVI RIJKSBETAALKANTOOR Hooigracht '13. BetaalmeesterC. Hattinga Raven. Ontvanger Dir. Bel. 2e Afdeeling: J. Knijper Hzn. Kantoor: Zuidwal 7. (Beide kantoren geopend de vier eerste werkdagen der week, van 92 uur.) Ontvanger Dir. Bel. te ScheveningenH. G. R. Ellens. Ontvanger Invoerr. en Accijnzen: A. Keek. Kantoor: Valkenhuis bij de Gevangenpoort. Ontvanger van Zegel en Registratie Gerechtel. en Administr. Akten: W. C. de Man. Kantoor: Prinsegracht 42. Ontvanger van Registratie Burgerlijke AktenJ. H. van Nouhuijs. Kantoor: Anna-Paulownastraat 3'1. Ontvanger van het Buitengewoon Zegel: D. Raven. Kantoor: Binnenhof. Ontvanger van het Successierecht: O. M. J. Moorrees. Kantoor: Noordeinde 31f. Hoofddirecteur der Posterijen: I. P. Hofstede. Inspecteur der posterijen in Zuid-Holland: B. P. W. Verweijde te ’s-Gravenhage. Directeur van het kantoor te ’s-Gravenhage: H. N. G. Neujean. Het Hoofdkantoor, Kerkplein, is alle dagen geopend van 6.15 ’s morgens tot 10 uur ’s avonds. Zondags en op alle erkende Christelijke feestdagen van 92 uur. Voor postwissels en kwitantiên alleen op werkdagen, van 93 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 38