X - XXXVII BINNENLAND. Monsters of stalen van koopwaren. T Voor de Pakketpost alleen ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Het Kantoor der Rijks-Postspaarbank, Buitenhof no. 35, is geopend: op werkdagen van 9 uur ’s morg. tot 9 uur'sav.; op Zon- en Feestdagen van 10 uur ’s morg. tot 12 uur ’s middags, tevens voor het debiet van postzegels, briefkaarten enz. De Bijkantoren in de Van-Galenstraat 42, Balistraat 26, Flu- weelen Burgwal '16, en Boekhorststraat 157 zijn alleen op werkdagen geopend van 93 uur en van 68 uur ’s avonds. Bijkantoor Parkstraat alleen op werkdagen van 94 uur; voor postwissels van 93 uur. Voor elke 75 gr. of gedeelten daarvan 2|- ct. Maximum ge wicht 300 gr. Maximum afmeting 30 centimeters in lengte, hoogte en breedte. Zij mogen geen andere mededeeling bevat ten dan den naam en het adres des afzenders, handelsmerken, nommers en prijzen. uur T Dagbladen en gedrukte stukken. Dag- en weekbladen boven 25 gr. (met of zonder bijvoegsels) 1 ct. per nommer of exemplaar. Dag- of weekbladen (met of zonder bijvoegsels) tot en met 25 gr. i ct. per No. of exempl. Bijvoegsels afzonderlijk tot 25 gr. ct. voor elk bijvoegsel, boven 25 gr. 1 ct. Boek-, steen- of plaatdrukwerk, autographische, photographi- Binnenlandsche brieven, briefkaarten en postbladen. Brieven tot 15 gram 5 ct.boven 15 tot 100 gr. 10 ct.; boven 100 tot 250 gr. 15 ct.; boven 250 tot 500 gr. 20 ct.; boven 500 tot 4000 gr. 25 ct.: boven 1000 gram worden geene brieven toegelaten. Briefkaarten 3 ct., met betaald antwoord 6 ct. Postbladen (formulieren voor schriftelijke mededeelingen ter sluiting van gegomde randen voorzien) 5^ ct. op werkdagen van 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 39