A 0- t Isüt ip; xLn LANDEN VAN BESTEMMING. 21 21 5 25 v 25 12| I2| 121 '121 5 21 5 5 21 21 21 21 121 10 25 121 71 5 71 71 5 5 5 5 5 71 10 10 10 10 111 10 10 10 o— 5 2-1 5 5 21 21 21 21 Amerika (Vereenigde Staten) I België (Zie afz. tarief voor drnkw.) Brazilië Canada China (over Brind., Mars., New- York) China (over Rusland) I Japan Curacao Denemarken Duitschland I Egypte Engeland 1*4 25 o--- Argentijnsche Republiek, België, Luxemburg, Bulgarije, Chili, 1 Frankrijk en Algiers alsmede de Fransche kantoren in Turkije, Italië, Rumenië, San Salvador, Tunis en Zwitserland,hoogste bedrag 500 francs, recht 12| cent per f 12.50 of gedeelte daarvan Denemarken, Zweden en Noorwegen,— hoogste bedrag 360 kronen, recht als boven; Duitschland en Helgoland, Kameroen en Togo-gebied, en het Duitsche kantoor te Constantin opel, hoogste bedrag 400 Mark, recht als boven; Oostenrijk-Hongarije, tot 400 Mark, recht als boven; Portugal, Madeira en Azorische eilanden, tot 91.000 reis, recht als boven; Egypte, 20 Egypt, pondenAlexandrië tot 500 frs., r. als bov. Vereenigde Staten van Noord-Amerika, hoogste bedrag 100 doll., recht 15 cent voor elke ƒ10 of gedeelte daarvan; Groot-Britannië en IerlandBritsche koloniën enz. tot I 10 pond sterling; recht 15 cent per ƒ10 of gedeelte daarvan. Port van brieven, gedrukte stukken, monsters enz., bij gewone verzending en frankeering: brieven per '15 gr. en gedrukte stukken, monsters enz. 50 gr., in centen uitgedrukt: 10 10 10 10 5 5 71 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 44