r= X X Y jhïfsl I |W ca S o 3 5 &J.--S - xLm LANDEN VAN BESTEMMING. militairen beneden den rang van officier kun- 7* 71 5 21 21 5 21 3 2 21 10 ■10 -10 -10 -10 -10 -10 -15 10 10 ■10 -10 10 -10 -10 15 10 10 10 15 15 10 15 15 15 10 •10 •10 ■10 ■«BQ> 12-1 121 71 5 5 5 21 5 5 71 5 71 5 5 35 25 40 25 25 25 121 5 5 71 5 71 5 71 5 71 21 21 5 21 5 21 5 71 21 21 5 121 7-1 5 121 12‘ 71 5 5 5 21 21 21 5 21 3 2 21 2-1 2-1 5 21 5 21 5 71 21 '21 5 121 71 5 Frankrijk Griekenland Guyana (Fransch of Engelsch) Helgoland Indië (Nederl. Oost en West) f Indie (per Zeepost) Italië Kaap de Goede Hoop Luxemburg Malta Mexico Montenegro Mozambique New-Foundland Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland Noorwegen Oostenrij k-Hongarije Oost-Indië (Britsch) Oranje-Vrijstaat (over Engeland) Portugal) Vlissin gen) Transvaalsche Republiek (over Enge land via de Kaap) Transvaalsche Republ. (via Natal) (over Portug.) V lissin g.) Penang Peru Perzië f) Brieven aan neu met 5 cent worden gefrankeerd, mits ze niet zwaarder zijn dan 15 gram en geen «ingesloten brieven» bevatten. S 121 121 25 121 15 10 121 25 121 121 25 121 25 121 25 35 121 121 25 35 40 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 45