ihh'l TW" - V XLIV LANDEN VAN BESTEMMING. ao Aziatisch) PAKKETDIENST MET HET BUITENLAND. 5 5 5 5 7* .2 21 21 21 21 5 21 5 21 21 21 Ql'Ej5”-O- 5 71 5 5 5 21 21 21 21 5 21 2-1 5 21 2-1 2-1 25 ■121 121 121 121 25 121 121 25 121 121 121 Port-Natal Portugal Rumenië Rusland Spanje Singapore, Malakka, Wellesley Tunis, Tripoli Turkije (Europeesch en Venezuela Ijsland Zweden Zwitserland Maximum zwaarte 3 of 5 kilogr.; inhoud hoogstens 20 kub. decim., langs de resp. vlakken niet grooter dan 60 centim. De pakketten mogen niet bevatten: levende dieren, ontplof bare of zelfontbrandende voorwerpen, brieven. Zorgvuldige inpak- king en verzegeling met lak of lood voorgeschreven. Op elk pakket moet het adres en bovendien bij ieder een adreskaart en zooveel douaneverklaringen als voor ieder land vereischt. Formulieren voor adreskaarten en douaneverklaringen a f ct. per 2 stuks. Vergoeding voor verloren gaan hoogstens 7.50 of f 12.50. Postpakketten kunnen verzonden worden naar alle plaatsen in België, Duitschlarid, Frankrijk (ook Algiers, Corsica en Tunis), Italië, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland, naar enkele plaatsen in Turkije, en voor andere hierna genoemde landen naar plaatsen waar de pakketdienst is in gesteld. Bewijs van ter post bezorging 5 ets; bericht van ontvang 10 ets; voor aangifte van waarde boven het port een recht van verrekening bij vooruitbetaling als voor brieven met aange- ■10 •10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 46