r- I =T X 1 XL VI LANDEN VAN BESTEMMING. Port Noorwegen Martinique Fr. Guyana Réunion Pondichery Griekenland Helgoland (eiland) Indië (Britsch Oost-) Italië met Sicilië en Sardinië. Luxemburg Montenegro Zweden Zwitserland Ned.-Indië zie pag. 38. Het verschil in vrachtprijs voor verzending naar hetzelfde land wordt, behalve door verschil in gewicht, veroorzaakt door den verzendingsweg. 1.50 -1.75 1.621 1.25 4.— 0.75 Portugal Oostenrijk-Hongarije Rumenië Servië Spanje Constantinopel Beyrouth, Candia, Dardanellen, Gallipoli, Jaffa, Mitilene, Rhodus, Salonica, Smirna, Valona en eenige andere plaatsen in Turkije f 2— 2.— 2.— 2.— 1.25 0.70 3.10 4.35 1.121 0.621 1.121 0.87-J. 1.121 1.25 1.371 0.75 1.121 1.121 1.121 1.50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 48