x T T RIJKSTELEGRAAF. xlvh CR. FS. RPD. TC. RO. PP. XP. PR. XD. DP. <2- D. ST. RP. men gebruik maken van EP. ED. TB. Elk dezer verkortingen geldt voor één woord. Aanbevolen wordt de telegrammen duidelijk te schrijven en de adressen vooral voor groote plaatsen zoo volledig mogelijk op te geven. Bij aanbieding van telegr. verleenen de postkantoren hunne tusschenkomst kosteloos. Gebruik van verkort of overeenge- «3<a Algemeene bepalingen. Duidelijk schrift. Aanhalingen, verwijzingen, doorhalingen moeten gewaarmerkt zijn. Kunnen worden gesteld in iedere verstaanbare taal, overeengekomen taal of geheimschrift, bij voorkeur echter NederlandschDuitsch, Fransch of Engelsch. Geheimschrift kan slechts uit Arabische letters of cijfers be staan. Voor verschillende aanwijzingen kan de volgende verkortingen: Dringend telegram J 2 maal gewone telegr. binnenland. 1 o buitenland. Betaald Diensttelegram. Betaald antwoord. Geldt voor den prijs van 10 woorden. Bij meer woorden zet men BP. (aantal woorden). Dringend antwoord betaald. Collationeering betaald. (Ter meerdere zekerheid voor de juiste overseining. Kost gedeelte van een gewoon tele gram.) Kennisgeving van ontvang betaald. Kost den prijs voor 40 woorden. Naseinen. Iedere naseining wordt den geadresseerde in rekening gebracht als gewoon telegram. Open bestellen. Post betaald. Bode betaald. Post aangeteekend. (40 ets. voor aanteekening.) Bode borg gesteld. Bestelgeld betaald. Bij enkele spoorwegkantoren, en dan 25 cents bij vooruitbetaling). Estafette betaald. Estafette borg gesteld. Telephoon bestelling. Kost 5 ets.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 49