T - - XLIX Tarieven. ƒ0.065 (D). IV Binnenslands tien of minder woorden ƒ0.25 en verder 3 ets. voor elke 2 woorden; overschot ook 3 ets. (Voor het overbrengen van een telegram van een kustseinpost naar een schip in zee en omgekeerd 1.In het laatste geval komen de kosten geheel ten laste van den geadresseerde.) Bij berekening der seinkosten in het intern, verkeer wordt de te heffen tariefprijs afgerond tot het naast volgende door 5 deelbare bedrag; terwijl sommige Rijken een tarief per woord heffen, andere een vast tariefpos een zeker bedrag per woord sommige Rijken dringende telegr. toelaten, andere niet. In de volgende opgaaf zijn de meest voorkomende tarieven opgegeven met aanduiding naar welke Rijken dringende telegr. kunnen verzonden worden. Voor een dringend telegr. berekent men 3 maal het tarief en rondt het bedrag dan af tot het naast hoogere door 5 deelbare bedrag. Waar die gelegenheid bestaat, wordt dit door (D) aangegeven Algiers per woord 0.165 (D). België vast tarief 0.25 -j- 0.025 per woord (D). Bosnië per woord 0.145 (D). Bulgarije per woord 0.165. Canarische eilanden per woord 0.895. Corfu per woord 0.30-5 (D) Corsika per woord 0.105 (D). Denemarken per woord 0.4 O5. Duitschland (Baden, Beieren, Helgoland enz.) p. w. Frankrijk per woord 0.105 (D). Gibraltar per woord 0.165 (D). Griekenland (vasteland en eiland Paros) p. Overige eilanden per woord 0.305 (D). Groot-BritanniëIerland (met alle bijbehoorende eilanden) vast tarief 0 50 per 5 w. 0.10 p. woord. Herzegowina als Bosnië. Hongarije per woord 0.125 (D). Stadtelegrammen (d. z. telegr. tusschen een Rijkskantöor T en een in dezelfde gemeente bestaand hulpkantoor) kosten 45 ets. voor 10 woorden, elk woord meer 1 cent. Nieuwjaarskaarten tegen vast tarief van 10 ets. w. 0.285 (D).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 51