X T 1 LH China. Indie. Ned Indie. f 4.675. Colon (Aspinwal) Panama Buenos-Ay res Pernambuco. Santos Bahia Rio Janeiro Valparaiso Lima Britsch Guyana Perzische Golf Mandalay Malakka Ceylon Penang Singapore ©s^ r Amoy, Hongkong, Shangai per woord f 4.125 of via P. Amur per woord f 4.25 (D). Egypte. Cairo en de kantoren ten noorden daarvan per woord f 0.925 Kantoren ten zuiden van Cairo f 1.05 of 1.175 per woord. Japan. Tsu-chima p. w. f 5.675, andere kantoren p. w. 9S~- -59 per woord. f 3.32 3.32 4.38 4.38 5.41 4.96 4.96 5.53 5.30 9.57 Via Dulcigno, Gradisca of Pristina p. w. f 4. Langs andere wegen p. w. 4.125. per woord. f 1.235 2.375 3.625 2.375 3.375 3.875

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 54