r T TARIEF VAN HET ZEGEL. f 1— 0.75 0.50 0.25 lui Australië. Formaatzegel V7 <3O> NZ. Wallis Port Darwin Tasmania N. Zeeland Queensland Groot Registerpapier Registerpapier Gewoon papier Half vel gewoon papier Ö8~=- Victoria Aziatisch Rusland ten westen van Werknéoudinsk per woord f 0.90 (D). ten oosten van Werknéoudinsk per woord f 1.465 (D). Tripoli per woord 0.28». Telegraphische Postwissels kunnen in Nederland tot hoogstens f 500 worden verzon den naar plaatsen waar nevens een postkantoor ook een Rijks- telegraafkantoor bestaat. Behalve het recht van 5 ets voor elke f 12.50, komen hierbij de kosten van het telegram, dat des gevorderd als dringend kan behandeld worden en waarvoor ook kennisgeving van ontvang kan worden gevorderd (CR.) en bode-bezorging geschieden kan. Ook kunnen telegr. postwissels worden verzonden naar alle kantoren in België, Denemarken (uitgezonderd Ijsland en de Faroër), Duitschland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Zwit serland, alsmede naar sommige kantoren in Luxemburg en Oostenrijk-Hongarije, naar Lissabon en Oporto (Portugal) en naar Alexandrië, Cairo, Ismaïla, Port-Said en Suez (Egypte). De internationale postwissels tot hoogstens 500 francs of daarmede overeenstemmend bedrag. met 50 opc. f 1.50 1.12| 0.75 0.37 j. per woord. f 5.67= 5.57= 5.925 6.30 5.825 5.875 Princ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 55