T -- - LIV Verhuring KOST van on- 1—3 M. Prine. roer. goed. 1 Maand aan Beleening of inpandgeving, enz. Meer dan 3 Maand. Met 50 opcenten. 1250 2500 3750 5000 f f f vrij 0.25 0.50 0,75 1.— 1.25 f 5000 10000 15000 20000 f 2500 5000 7500 10000 Wissels een zegelrecht Wissels tot van f Princ. 0.15 0.15 0.05 f 0.37| 0.75 1.12f 1.50 1.871 Requester!, declaratiën, enz. Klein papier Kwitantiën boven f 10. Onderhandsche akten van 100 tot 200 300 400 500 1000 1500 Handelspapier. binnen het Rijk betaalbaar, zijn onderworpen van l °/00. vrij van opcenten, als volgt: liet. uewdujctdi z.iju uiiuci vvui i °/oo> vrij van opcenten, als volgt: 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 50 100 200 300 400 500 met 50 opc. T f 0.22J 0.22| zonder opc. Voor elke f 500 of minder boven 2000, tot f 10000, 25 ets meer, 1000 10000 50 cents meer. Wissels buiten het Rijk betaalbaar, en het zoogenaamd kort- papier (handelspapier op hoogstens 3 dagen zicht of 8 dagen dato) binnenslands betaalbaar, zijn slechts onderworpen aan een vast zegelrecht van 5 cent. <5-’—■5© f 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.50 0.75 1.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 56