Illi X T T MÜNTTAFEL. LV Onderdeelen. Benaming. Landen. Pruisen. Rumenië. Rusland. Spanje. Turkije. Polen. Zweden. Zwitserland. 1 l Thaler. Mark. Lei. Zilv.Roeb.Pap. Half Imperial. Franc. Drachme. Lire. Species. Flor, of Guld. Mil Reis. Peseta. Piaster. PoolscheGuld. Kroon. Franc. 0.66- 0.60 Q>5«- 20 sous 100 lepta. 100 centesimi. 120 skilling. 100 Kreuzer. 1000 reis (conto de reis is 100.000 reis). 30 Silbergroschen. 100 Pfenuige. 100 cents. 100 kopeken. 5 zilveren roebel met 3 Agio. 100 centesimas. 120 as pers. 30 Groschen. 100 Oere. 100 centimes. Dollar. Florijn. Florijn. Franc. Milreis. Kroon. Mark. Pond Sterling. 100 cent. 60 Kreuzer. 60 Kreuzer. 100 centimes. 1000 reis. 100 Oere. 100 Pfennige. 4 crown =20 shill. 240 pence. 100 centim. 5 Frankrijk. Griekenland. Italië. Noorwegen. Oostenrijk. Portugal. Amerika. Baden. Beieren. België. Brazilië. Denemarken. Duitsche Rijk. Engeland. f 2.44} 1.— 1. 0.47} 1.37 9.40 0.47} 0.10’ 0.24 0.70 0.47.’ 2.68 1.80 0.60 0.47} 1.60' »11.85 0.47} 0.42} o 0.47} 2.80 1.16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 57