re X <5® T BODEDIENSTEN NAAR OMLIGGENDE GEMEENTEN. TARIEF der kosten van verpleging in het Gemeente ziekenhuis te ’s-Gravenhage. LVI - 35.— - 14.— - 5.25 - 115.— - 60.— - 22.50 - 5.— - 2.— - 0.75 Vooi- personen, die langer dan een jaar hunne woonplaats binnen de Gemeente hebben, voor hunne minderjarige kinderen en voor hunne inwonende dienstboden: 225.over 30 dagen. bode P. van DijkDinsdags en Vrijdags. Rijswijk en Geestbrug. Bestelhuis Torenstraat 12 en Vla mingstraat 13. Ie kl. f 7.50 p. dag, 52.50 p. week, 2e 3e Monster. Bij T. Hoek, Koffiehuis de Vink, Loosduinsche weg, Maandag half vier, Vrijdag half drie; bij Van der Boor, Schoolstraat 4, bode Van Galen, dagelijks behalve Woensdag. ’s-Gravesande. Bij Varenkamp, Groenmarkt 33. Bode Solle- veldt. Dagelijks behalve Donderdag. Loosduinen. Id. Bode Van Galen, dagelijks behalve Woensdag. Leiden. Bij Gatinius, Dennenweg 54a. Bode Ghaudron, dagelijks. Naaldwijk. Bestelhuis achter de Groote Kerk no. 11bode Van den Endedagelijks behalve Donderdags. Scheveningen. Bestelhuis Halstraat 6. Voorburg. Wagenstraat 2, bode Kootda gelijks. Wassenaar. Van der Kooy, Wagenstraat 33, bode Zandvliet, Maandags, Woensdags, Vrijdags. Zoet arm eer en Zegwaard. Bestelhuis Groenendalstraat 14,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 58