T Zwem- en f 10.— TARIEF van de ’s-Gravenhaagsche Badinrichting, Mauritskade. I ZOMERABONNEMENT. A 0S«- LVII Zwembassin. WINTERABONNEMENT. 10.— volgende 8 ZWEMONDERWIJS. 5.— 9.— (Z. o. z.) Een persoon Leden uit hetzelfde gezin, le lid - 225.— - 105.— - 45.— ^27 ■«50 - 52.50 - 24.50 - 10.50 2e 3e 4e 10.— 9.— 1 Badkaart 10 Badkaarten 20 Badkaarten ABONNEMENT. Geldig voor één jaar. f 25.— 2e lid. 3e en leden ieder f 0.30 2.— 4.00 Een persoon Leden uit hetzelfde gezin, le lid 2e lid 3e en volgende leden ieder ■«5® Een persoon 6. Leden uit hetzelfde gezin, ieder Geldig van 1 Nov. lot 31 Maart. Een persoon Leden uit hetzelfde gezin, le lid 2e lid 3e en volgende leden ieder Geldig van 1 Mei tot 30 Sept. f 12.50 11. 10.— 20.— 15.— Voor personen, die korter dan een jaar hunne woonplaats binnen de Gemeente hebben of elders wonen: le kl. ƒ10.p. dag, 70.p. week, 300.over 30 dagen. - 7.50 - 3.50 - 1.50 Als leden van hetzelfde gezin worden beschouwd de ouders en de inwonende kinderen tot den leeftijd van 18 jaar, alsmede de bij een onderwijzer inwonende kostleerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 59