X T X LVIII Kuipbaden. De Inrichting is geopend: Des daags Van 1 April tot 30 September: van des voormiddags 7 ure, -o- QS> r f 0.50 0.50 ■<B<3 Het abonnement is persoonlijk en geeft recht tot het gebruik van het bad éénmaal per dag. Behalve bij het abonnement is onder de prijzen het gebruik van twee handdoeken begrepenonder die voor de Douche- en Stoombaden bovendien een badlal <en. Geabonneerden zijn gehouden eigen handdoeken te hebben, of kunnen die der Inrichting gebruiken tegen betaling van 5 per jaar en f 2.50 per zomer- of winterabonnement. Gebruik van meer dan twee handdoeken f 0.05 per stuk, van een zwembroek 0.05, van een badcostuum 0.10, van een badkap f 0.05, van een badlaken f 0/10, verwarming van badgoed f 0.10, zemelen 0.40, zout per kilo f 0.20. soda per kilo f 0.10, zeep per stuk f 0.05 en moederloog per liter 0.50. Bovenstaande artikelen worden tegen regu aan het bureau betaald. f 0.50 0.25 4. 8. 1 Badkaart 1 Badkaart voor kinderen 10 Badkaarten 20 Badkaarten Als kinderen worden beschouwd zij, die den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben. De baden kunnen desverkiezende genomen worden met Stort baden, zonder bijbetaling. Moederloogbaden. 1 Badkaart Moederloog per liter Douche-baden. 1 Badkaart 0.75. 10 Badkaarten f 6. Abonnement, geldig voor jaar, een persoon 40. Abonnement, geldig voor maanden, een persoon 25. Stoombaden. 1 Badkaart f 1.25. 10 Badkaarten f 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 60