x PAKSCHUITEN. LIX kelijk. voor Heeren slechts de Kuipbaden toegan- Am.sterdam. M. Boelhouwer, Amst Veerkade 7. Dagelijks narn. 4 uur (beh. Zondags). M. H. van Leeuwen, Bierkade 5. Maandag, Woensdag, Vrijdag nam. 4 uur. J. W. Flippo, Dunne Bierkade 4. Woensdag nam. 4 uur. Alphen. G. van Muijen, Spui. Woensdag 11 uur. Bodegraven. H. Windhorst, Veerkade. Woensdag 10 uur. Delft. H. van Vliet, Amst. Veerkade 29. Dagelijks voorm. 9 uur (beh. Zondags). A. H. Maatje, Amst. Veerkade 58. Maandag, Woensdag, Vrijdag, nam. 5 uur. Gouda. Stigter, Spui bij de Veerkade. Dinsdag en Vrijdag voorm. IJ uur. Haarlem en Alkmaar. A. G. Planye, Bierkade 17. Dinsdag en Vrijdag voorm. 6 uur, en Dinsdagmiddag 12 uur. Leiden. P. en L. Verkoren, Dunne Bierkade 2. Dagelijks nam. half 2 (beh. Zondag). T en van 1 October tot 31 Maartvan des voormiddags 8 uur, T tot des namiddags 5j- uur. Des avonds Van 1 Juni tot 31 Augustus alle werkdagen van 7| tot 9 uur, des Zaterdags tot 10 uur, van 1 September tot 31 MeiZaterdags van 7{- tot 10 uur. Op Zon- en Feestdagen wordt de Inrichting des namiddags 1 uur gesloten en is het Zwembassin voor Dames niet open gesteld. Het Zwembassin, de Douche- en Stoombaden zijn uitsluitend voor Dames opengesteld op Woensdag van 2 tot 5*- uur en op de overige werkdagen van des voormiddags 11 uur tot des namiddags 2 uur. Op die uren zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 61