LX c Arnhem, Schoonhoven, avond 8 uur. Breda en Oudenbosch. Vrijdag voorna. 9 uur. Doesburg, Deventer, Zutfen, Zwolle, enz. Maandag middag 12 uur, Woensdag en Zaterdag. Dordrecht, Nijmegen, Tiel, Zalt-Bommel. Donderdag avond 8 uur. ’s-Hertogenbosch en Gorinchem. Dinsdag- en Donder- v dagavond 8 uur. -- - --=—5© >-c->-<3® J. C. de Munck, Spui 233. Dagelijks nam. half 3 (behalve Zondag). Leidschendam. W. van der Kam. ’s Maandags 1 uur van het Zieken. Loosduinen, Monster, ’s-Gravensande, Hondshol- redijk en Poeldijk. Koffiehuis De Vink, Loosduinsche weg. ’s Maandags en Vrijdags, nam. 2 uur. Maaslandsluis. II. v. d. Marei, Spui, ’s Maandagsmiddags. Rotterdam. D. Hoogenraad, Amst. Veerkade 28. Dagelijks nam. 3 uur (beh. Zondag). C. van der Kwast en A. van Weeghel, Dunne Bierkade. Dagelijks nam. 5 uur (beh. Zondags). Schiedam. J. Frijlink, Lage Nieuwstraat 11. Maandag en Donderdag nam. '1 uur van de Bierkade. H. van Vliet, Amst. Veerkade 29. Vrijdag voorm. 5 uur. Utrecht. G. Tetenburg, Amst. Veerkade 20. Dinsdag, Don derdag, Zaterdag nam. 3 uur. Vlaardingen. De Willigen, Verschoor en Van Zevener (bij weekbeurt), ’s Maandags 12 uur van het Spui. Voorburg, ’s Maandags en Vrijdags 1 uur van het Zieken. Stoombooten op Wageningen, Bhenen, Culemborg, enz. Maandagmiddag 12 uur en Donderdag-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 62