X COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES. LSI 720.— wijn bij de maaltijden, begrepen. geldig voor geldig voor 492.— 514.— EXPEDITIE H. PRINS Co. naar O. en W. Indië, Amerika, Transvaal en Zuid-Afrika. Agent voor ’s-Gravenhage en omstrekenD. van Tol kantoor Bierstraat 33. 9 maanden 1ste KI. 1260. 12 1404.— 9 maanden 1ste KI. 1200. 12 1320. Dordrecht. P. en dag voorm. 7 uur Batavia Samarang Retourbiljetten, geldig voor 9 van le Klasse. Van Marseille tot Singapore per persoon 756.f 480. 792. 821.— 12 maanden, met inbegrip en den duur der reis heen en terug: Van Marseille tot Singapore en terug 2de KL f 672.— Van Marseille tot Batavia en terug: geldig voor 9 maanden 1ste KL f 1224. 12 1368. 2de KL f 696.— 768.— @>Er—-O— T Maastricht, Weert, Helmond en Veghel. Woensdag- T avond 8 uur. Zwolle, Bergen-op-Zoom, Middelburg, p. beurt schepen om de 14 dagen. CommissarisD. van Tol, Bierstraat 33. G. Sillevis, Dunne Bierkade 42. Woens- en Vrijdagmiddag 3 uur. 1368. Van Marseille tot Samarang en terug: 2de KL 720.— 792. In deze prijzen zijn Koffie, Déjeuner, Diner, alsmede gewone Agenten te Rotterdam Smith Co. Agenten te Amsterdam Van Es Van Ommeren. Passageprijzen van de Mailbooten der Messageries Maritimes 2e Klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 63