BEZIENSWAARDIGHEDEN. LXII A «2® Koninklijke Bibliotheek, en Kabinet van penningen en gegraveerde steenen. Lange Voorhout. Voor iedereen dagelijks geopend, gedurende de maanden De cember en Januari van 103 uur, de overige maanden tot 4 ure, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Aanvragen om boeken en handschriften ter lezing te beko men, behooren te worden gedaan aan een der in de leeszaal aanwezige ambtenaren. Toegang kosteloos. w --«g® Kinderen van 3 tot 10 jaar betalen de helft, die onder de 3 jaar niets. Zijn er echter verschillende kinderen onder de 3 jaar bij ééne familie, dan heeft slechts één kind vrijdom van passage; voor elk der overige is het vierde eener plaats ver schuldigd. Het bedrag der passage moet bij het bespreken der plaatsen worden voldaan. Voor civiele en militaire Ambtenaren, in dienst van het Nederlandsche Gouvernement, zijn de prijzen gesteld als volgt: 1ste KI. 2de KI. Van Marseille tot Batavia per persoon 673.f 492. In deze prijzen zijn Koffie, Déjeuner, Diner, alsmede gewone wijn bij de maaltijden, begrepen. Kinderen van 3 tot 10 jaar betalen de helft, die onder de 3 jaar niets. Zijn er echter verschillende kinderen onder de 3 jaar bij ééne familie, dan heeft slechts één kind vrijdom van passagevoor elk der overige is het vierde eener plaats ver schuldigd. Bij het bespreken der plaatsen moet worden gestort 73.door de passagiers der Ie klasse 1 halve en vierde plaat- 152.- 2e o sen in verhouding, benevens de kosten van leges. Het restant wordt met het Departement van Koloniën ver rekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 64