r X - LXIII <SQ> <3S Kon. Zool. Bot. Gren.ootsch.ap. De jaarlijksche contributie bedraagt voor een gewoon lid ƒ25.voor een lid-aandeelhouder ƒ21.voor zoons van leden (van 1823 jaar) 12.50. (Ballotage.) Particulier Kabinet van Schilderden van wijlen den Heer Baron Steengracht. Lange V ij v e r b e r g 3. Kon. Kabinet van Schilderden. (Mauritshuis.) Korte V ij verberg 22. Dagelijks geopend van 104 uur. Op Zon-en Feestdagen van 13 uur. Toegang kosteloos. Gemeente-Museum. Korte V ij v e r b e r g. Geopend gedurende de maanden Oct.—Maart van 103 uur. Gedurende de overige maanden van 104 uur. Op Zon- en Feestdagen van 1 tot sluitingsuur. Toegang kosteloos. Museum van Straf- en Folter werk tuigen. (Gevangenpoort.) Op Werkdagen geopend van 104 uur. Op Zon-en Feestdagen van half 14 uur. Toegang kosteloos. Museum Meer manno-Westreenianum. P r i n s e s s e g r a c h t 30. (Boeken, Handschriften, Platen, Kaarten, Penningen, Munten, enz.) Geopend den eersten en derden Donderdag van elke maand van 103 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar Lange Voorhout 34 of aan het Museum zelf. Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie. Heerengracht. De bibliotheken zijn alleen geopend op werkdagen van 124 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 65