T T X T LXIV Voorhout. Plein 1813. Plein. Noordeinde. Buitenhof. Pa velj oensgracht. ©8^- G-roote Koninklijke Bazar van D. Boer Zonen. Zeestraat 82. MONUMENTEN: Standbeeld van Willem den Zwijger Ruiterstandbeeld van Standbeeld Koning Willem II Spinoza Gedenkteeken voor Karel Bernhard, Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach Gedenkteeken herstel Nederlands onafhanke lijkheid Fonteinen op het Binnenhof en op het B a n k a p 1 e i n. Een drinkbron ter nagedachtenis van wijlen Mr. C. Vosmaer in de Scheveningsche Boschjes bij de 2e Kinderspeelplaats, tegenover Zorgviiet. Op het Binnenhof voorts de Tréveszaal, de Loterijzaal, de Vergaderzalen der le en der 2e Kamer van de Staten- Gene raai. Het Huis ten Bosch in het Haagsche Bosch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 66