r T INHOUD VO OH WERK. - 32 Expeditie H. Prins Co.. 61 Feestdagen (Kerkelijke) 21 Gasfabriek33 A - Gemeenteraad Gemeente-secretarie Gemeentewerf Gemeente-ziekenh nis Postwissels (Binnenl.) 35 36 62 21 Gemeente-ontvanger. 31 27 29 34 56 Gezantschappen (Vreemde) 27 .35 23 8 35 Zonsverdniste- 20 35 21 - 56 32 33 ©Er—c- Havenmeester Kabinet des Konings Kalender Keurmeesters Maans- en ringen Marktmeester Ministeriën Bladz. Algemeen Bestuur (Depart, van 21 Apotheek (Gemeente-) 35 Archief en Biblioth. (Oud-) 31 Bank van Leening 33 Belastingen (Kantoren Di recte enz.) Betaalkantoor (Rijks-; Bezienswaardigheden Bodediensten naar omlig gende plaatsen Bouwpolitie Brandweer Burgemeesters der residen tie van 1780 -1794 28 Departementen van Algern. Bestuur Duinwaterleiding TT V»O- Feestdagen (Kerkelijke) Bladz. Munttafel55 Pakschuiten59 Politie32 Postpakket (Binnenl. en Ned. Indië38 Idem (Buitenland) .44 Postspaarbank37 en 40 Postwezen (Binnenl.) .36 (Internat.) 40 gg (Buitenl.) 41 (Telegraph.) 53 Raad van Adel (Hooge 23 Raad van State 22 Reiniging (Openbare 35 Rekenkamer (Algem. 22 Rijksbelastingkantoren 35 Rijksbetaalkantoor 36 Rijkstelegraaf47 Secretarie der Gemeente 29 Staten-Generaal 23 Tarief Compagnie des Messa- geries Maritimes 61 Gemeente-Ziekenhuis 56 Zegelbelasting53 Zwem- en Badinrich ting 57 Telegraaf (Rijks 47 Tijdrekening20 Verjaardagen Kon. Huis 20 Waagmeester35 Waarborg Gouden en Zilve ren Werken35 Zons- en Maansverduiste ringen 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 67