jj~|ulde aan ’s-GraVer|hage in der] Geboorteklok. Vaq V^illem Van JOOST VAN DEN VONDEL'S (2> ofjonfer, rijk van praal, die al van ouds vermetel Op Uwe Graven Stofte en grafelijken zetel, Met kunst gevlochten Haagbesproeid van Vijverstroom, Die kiesch de wortels lekt van den Oranjeboom; Oranjeboom, die ciert de Tempe 3) van ons landen, Boomnaar wiens geur en sap ’s volks monden watertanden Priëelnymf altijd frisch! vergun me, dat ik daal Op eeuwig groeven telg, 4) en Lentsche nachtegaal, In ’t kwikste van den May, aanhef te quinkeleeren Om Uw Prins Willems wieg en boortedag te eeren, Met lieflijk maatgezang; zang, boeister van ’t gehoor; Zang, die de ruwste ziel lokt spelen buiten ’t oor. Willem II, zoon van Frederik Hendrik. 2) den Haag'. 3) lieflijke vallei in Thessalië. telg, tak. aanhef Var] zijn J\|assau.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 68