2 lt)e ^jaagsclje ©oieVaar. In een Inventaris van 26 Mei 1714 (Protocollen v. d. Not. Abrah. Mispelblom) worden genoemdelff fijne curieuse «vergulde tafelborden daer int midde staet een Oyevaer». Den Haas. R. ’t Voorhout. De beroemde Hagenaar Constantijn Huijgens, geheimschrijver der Prinsen van Oranje. 3) eenvoudigste. bescheidenheid van Vondel, want hij overtrof Huijgens ver. (Verg. Potgieter’s Rijks-museum). Ik weet wel, preutsche maagd! dat in deez’ zoete dagen Uw lindetakken puik van schelle keeltjes dragen; En dat uw Constantin, 2j met zijne ivoren luit En voet en vingerdans, de vorstelijke bruid Het Maylied schenkt; wanneer zijn’ goude Phoenixveder Heeft ’s Vorsten last vernoegden ’t hartespeelziek weder Naar dicht en snaarspel jookt, daar ge uwen zin op zet, En 't slechtste 3) liedje kaauwt voor ’t lekkerste banket Doch ik ken uwen aard zoo heuschzoo hoofsch, zoo edel, Dat gij komt luisteren naar een geringer 4) vedel, Ik weet, ik heb verlof van uwen Vijverbergh, En ’t zal onnoodig zijn, dat ik ’t uw’ zwanen verg.'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 69