niet ontbreekt; integendeelde bijdragen stroomen mij toe. Mijn dank aan hen! Met teleurstelling echter, omdat de publiek te brengen. het debiet te bevorderen, toekomst te verzekeren! Den Haag, September 1890. Moge ieder in zijn kring zich opgewekt gevoelen om en de uitgave daardoor in de Een derde levensjaar treedt mijn Haagscli Jaarboekje in. Ik zeg dit met voldoening en teleurstelling. Met vol doening omdat de medewerking der geschiedvorschers mij wakkere uitgevers zoo weinig steun vinden, ivaar zij' pogen, voor matigen prijs, een bruikbaar en gemakkelijk boekje, dat een vol jaar dienst kan doen, onder het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 8