t C' 1 ]j)e @ude-JManneqberg. H. van Wijn, Historische Avondstonden, II, biz. 88. an liet begin van het ’s-Gravenhaagsche Boschachter het Malieveld, treft men, tusschen den straatweg naar Leiden en den rijweg die langs het van ouds genaamde Heerenpad loopt, op een heuvelachtig terrein eene gedeeltelijk met laag houtgewas beplante ronde plek aan, bekend onder den naam van Oude-Mannenberg. Tijdens de Fransclie heerschappij hier te lande (1795 1813) werden aldaar de militaire doodvonnissen ten uitvoer gelegden veertig jaren geleden diende die plek voor manege, alwaar ook Karrewey, destijds woonachtig aan de Hooikade bij de Hooistraat, met zijne hitten, waaronder Quick, in de edele rijkunst les gaf. Nopens den oorsprong van den naam Oude-Mannenberg, aan dezen berg in miniatuur gegeven, kan niets met eenige zekerheid worden medegedeeld. Niet te gewaagd is echter de gissing, dat op die plek in het jaar 1438 Willem van /”q)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 93