28 later van bloedige drama’s getuige zou zijn. Ze was name lijk in de tweede helft der voorgaande eeuw, en mogelijk reeds vroeger, de geliefkoosde plaats waar men duelleerde. De overlevering van een duel, dat aldaar in liet jaar 1790 plaats vond, en op zeer tragische wijze eindigde, zullen wij hier mededeelen. Tot de acht pages van Z. D. Hoogheid den Prins Erf stadhouder Willem den Vijfden, die tot gouverneur hadden Rudolf Henzy, sedert 1760 te ’s-Gravenhage gevestigd als agent van Z. V. Hoogheid den regeerenden Hertog van Saksen-Gotha en Altenburg, en wier praeceptor was een de Veer, behoorde in het jaar 1790 Frederik Pierre Adrianus de Drevon de Montargueswoonachtig in de Poten te ’s-Gravenhage, eenig kind van Jan Frederik Hendrik de Drevon de Montargues, kolonel, stalmeester van Z.D. Hoog heid, en van Johanna Maria Dutry, Vrouwe van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, die aan het Buitenhof woonden in het huis No. 28, later bekend als dat van de Salis. De genoemde page had vermoedelijk op een der partijen wellie aan het hof van den Stadhouder werden gegeven, ken nis gemaakt met de lieftallige achttienjarige Machtilda Cor nelia Susanna van Buren, dochter van Mr. Pieter van Buren 2), destijds commies ter Financie van Holland en Secretaris van Hoofdingelanden van Delfland, woonachtig in x) Zij waren: van Broockhuysen, van Randwijck', van Quadt, de Drevon, van Grovestins, van Wilmsdorff, van Heeckeren en van Tuyll. 2) Geboren in 1741, overleden in 1823, zoon van Mr. Hendrik Arentsz. van Buren, rekenmeester, veertig-raadschepen, le en presideerende burgemeester en hoofdofficier der stad Leiden, ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 95