Des verkiezende voege men hierbij alle rechten en Kosten, ook van het recht van (Om hierlangs af te snijden.) Ondergeteekende, wonende te der Vereeniging wenscht toe te treden als <il)ie Haghe». 's-Gravenhage, 1891. Te zenden aan één der bestuursleden, zie bladzijde 19 van dit boekje. Aan hen, die de Vereeniging «die Haghe» bij testamentaire dispositie zouden wenschen te bedenken, wordt daartoe de vol gende formule aanbevolen Is vrij van Successie. Ik verklaar te legateeren aan de Vereeniging »Die Haghé” te ’s-Gravenhage, ter beschikking van Hoeren Bestuurders, de som van f--

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 100