MMM; I. HET GEMEENTE-MUSEUM. DE HAAGSCHE MUSEA. we mag In de laatste vier jaren mag het Gemeente-Museum zich verheugen in de bijzondere belangstelling, zoo van vreemden, als van land- en stadgenooten. Steeds klimt het getal der bezoekers, en wat veel zegt, niet enkel de kijkgrage menigte levert daartoe haar contingentmaar onze Europeesche vermaardhe den kunstenaarsmecenassen en kunstcriticiverzui men niet bij hun verblijf in ’s-Gravenhage een bezoek aan het museum te brengen. De nieuwe wereld blijft daarin evenmin achter. In tal van kunsttijdschriftenvoornamelijk van het buitenlandwerden de verschillende verzamelingen besprokenen erkende kunstrechters lieten niet na enkele belangrijke doeken tot het onderwerp van een essai te maken. Onlangs nog schreef Emile Michel in de Revue des Deux Mondes, over de Schuttersstukken. Het is dan ook geen Haagsche bluf, wanneer erkennendat het Gemeente-Museum zich meten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 104