5 M. II. HET KONINKLIJK KABINET VAN SCHILDERIJEN. (Manritshuis.) DE HAAGSCHE MUSEA. in den vreemde doorgebrachtmaar zijn vruchtbaarste en rijpste tijd heeft hij aan ’s-Gravenhage geschonken. Daarom zij als eene weemoedige hulde aan den te vroeg gestorven kunstenaarnaast de afbeelding van een zijner schoonste werken, dat het Haagsche museum bezit, zijn portret hierbij gevoegd. Het leven is kortde kunst is lang ’s-Gravenhage. Eén der belangrijkstezoo niet de belangrijkste aan winst van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen (Mauritshuis) 1), is voorzeker wel. het portret van Rem brandt’s broeder, onlangs door de goede zorgen van den DirecteurDr. A. Bredius voor een betrekkelijk zeer geringen prijs aangekocht. De uitstekende Catalogue sommaire, sedert eenige dagen verschenengeeft eenige bijzonderheden. Het stuk werd aangekocht van den heer Oh. Sedel- meijer te Parijs. In 1808 bevond het zich aldaar bij den heer le Brundie het in Engeland verkocht en werd gereproduceerd als gravure, in zijn „Recueil.” In 1828 werd de Anatomische les voor ƒ32.000 aangekocht. De beide portretten van Frans Hals in 1881.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 107