8 DE HAAGSCHE MUSEA. In 1617, op ongeveer 20jarigen leeftijd, gehuwd met Elisabeth Simonsdr van Leeuwenwerd hij eerst schoenlapper; later, na den dood van zijn vader kwam hij met Rembrandtin het bezit van den molen, waartoe de laatste voor de helft hypotheek gaf, doch dit recht aan een ander over deed. Wel is waar loste Adriaen deze hypotheek in het jaar 1647 af, maar in 1651 moest hij weder de helft van zijn molen verkoopen, en toen hij in 1654 stierf, was zijn weduwe genoodzaakt ook de andere helft te verhypoihekeeren. Ons dunktzij zal om dien dood niet getreurd hebben, want al schijnt het portret het beeld te geven van een vierkanten kereluit den handwerksstand met helder hoofd en vasten wilzoo valt niet te ontkennen, dat meer dan de dagelijksche zorgendaarop haar stempels hebben afgedrukt. De neus vooral geeft een indruk van een door dronkenschap, (en we weten het op wijntje rijmt Trijntje, versleten man. Hoe wel het portret hem weergeeft op den leeftijd van 54 jaar lijkt hij wel 74; trouwens campagne-jaren rekenen dubbel. Doch wat gaat ons den persoon aanwaar het werkde kunstin dubbele mate treft. De studiewant meer is het nietis uit Rembrandts meest rijpen tijd. Slechts kort zal hij er aan gewerkt hebben, maar in dien korten tijd heeft hij al zijn talent er aan ge wijd, zijn meesterschap er door bewezen. Het zijn enkel streken en vegen, maar niet één er van of zij was raak, dat wil zeggen, Rembrandt gooide zijn broeder op het doek, zonder slechts maar één trek te veronachtzamen. Met vaste hand teekende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 111