9 DE HAAGSCHE MUSEA. ’s-Gravenhage. R. hij met liet penseelen schilderde zonder te teekenen. De schitterend verlichte kop is Rembrandtiek in de hoogste mateen zeer zeker mag deze geniale uiting zich meten, met alle andere kunstwerken in ons land aanwezig. Zelfs zouden we aan onzen Directeur willen voor stellen om den kop op zich zelf te exposeeren. Het is jammer van de Rembrandts, die er om heen hangendat die min of meer hun waarde schijnen te verliezen. Hoezeer ook gekeerd tegen de uiterste fractie van het impressionnismekomen mij de andere stukken van Rembrandtop het Mauritshuis aanwezignu ietwat gelikt en gepeuterd vooren dat zijn zij toch werkelijk niet. Hoe het ook zijNederland, en ’s-Gravenhage vooral, mag zich gelukkig rekenendat wederom een schil derstuk van Rembrandt, en wel een van zulk „eene uitnemende kwaliteit”, zooals de kunstkoopersin hunne terminologie zich uitdrukken, voor zijn Va derland is kunnen verworven worden. Het roept immers om wraak, dat van de meer dan 350 schilderijen van zijn penseeldie nog bestaan er slechts 7 in het Rijks-Museumen 8 op het Mau ritshuis aanwezig zijnterwijl nog een tiental in andere verzamelingen worden aangetroffen. Waar een kunstrechter als Dr. Bode Rembrandt zelfs hooger stelt dan een Rafaël, mochten regeering en landgenooten wel een beetje meer schatten over hebben om Rembrandts te behouden en te verwerven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 112