«ssssmsssgsis Dr. HET J ACOB A-PRIËEL folkloristische studïe DOOR R. KRUL. Het is verwonderlijk hoe lang het volk enkele personen en zaken in heugenis houdt. Jammer dat gebrek aan geschiedkundige kennis en gemis aan ernst bij de ontwikkelde standen verwarring en on verschilligheid kweeken. Een onzer geleerden vraagde eens, of geblazeerdheid werkelijk een karakter trek van ons volk is Dit is een kleine dertig jaar geleden, maar nog is er geen antwoord op gekomen. Het was trouwens geen prijsvraag. De Hagenaar van den ouden stempel noemt een Hinken kerel „jongen van Pijpaarde of van Jan de Witt” onbewust, dat hij Hollands wapenkoning Jan Paijpaert vereert en den grooten staatsman gedenkt. Menig vreemdeling schudt meêwarig het hoofd bij het aanschouwen van den vierkervigen steen op de Plaats en waant de plek te aanschouwenwaar Aleid van Poelgeest door meuchelmoord viel. Toch lag die steen tot 1636 op het Nederhof, het latere Buitenhof

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 113