12 HET JACOBA-PRIËEL. aan zee naar Zyt des seecker en ghewis Dat het Graefschap Hollant is Een stuck van Frieslant ghenomen. tfolc dat upter zee woent al tusscen der Wesere ende Sincval. Ja, over den Weser, zelfs over den Eider. De Sincfal is de oude naam van het Zwin. Tot in de elfde eeuw heette ons land dan ook Friesland. De naam Holland wordt eerst aangetroffen onder Dirk IIIden grondvester van Dordrecht. Het eiland waarop onze oudste stad is gebouwdwerdwegens den overvloed van houtgewas, Holtland geheeten. Zeer juist schrijft Melis Stoke: lezeres versta mij goed: kust is de aan zee gren zende landstrookbreed of smal al naar zij het opvat; strand en oever de smalle, onmiddelijk aan zee gelegen rand of kantzoo bij vloed als bij eb. De klingen en duinen waren hier en daar bedekt met houtgewas evenals de lage landendiedras sig en moerassigmeermalen onder water stonden. Heel-end’-al een wilderniswaarin twee- en viervoe ters naar hartelust huishieldenberucht als het groete of groote wout sonder ghenaden. Dat tijdperk ging voorbij. De z.g. oorspronkelijke bewoners en in de vierde eeuw de Quadenkwaden of kwaadvolkwer den 'verdrongen door of vermengden zich met de Friezendie zich uitbreidden tot over het Zwin of Hazegat, een nu bijna uitgedroogden arm der Schelde, nagenoeg de tegenwoordige grens van West- en Staats-Vlaanderen of België en Nederland. Melis Stoke zegt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 115