16 HET JACOBA-PRIËEL. schellek”, aan den uitgang naar Leidens straatweg. De ingang aan onze zijde was ongeveer in het Vos in-’t-tuintje, nog als het Jagerstraatjetot 1790 als het Boschstraatje bekend. Ook de Maliestraat doelt er opals zijnde het verlengde van de Maliebaannu de Boorlaan. Het Voorhout (Lange) lag toen aan het „westeinde van den zelven bossche.” De Prinsessegracht is in 164-2 gegraven. Plaatst men zich aan de achterzijde d. i. de oude hertenkampvan het' akerland of den koekampbij de boschwachterswoningdan heeft men recht voor zich de Groote Beukenlaan, hedendaags Jacobalaan genoemd, die bij de Societeitstent eindigt. De weg links is het Kerkpadwaarnaast het Kerkslagthans een grintweg. En pad èn slag loopen bijna in rechte lijn tot het boschhekmaar het slag buigt voorbij het Huis Ten Bosch links om naar den straatweg Dit slag is ook bekend onder den naam van Heerepad, d. i. het pad van den heer graaf, evenals heerweg geen betrekking heeft op heir of leger, want de graaf was eigenaar van den grond met alles wat er op en er in is. Vóór men aan de tent komt, ziet men een recht laantjevan ouds de Carolineburglaanrechts op een bruggetje, links over de sloot op het kerkpad uitloo- pende. Aan het eind der Groote Beukenlaan tegenover de Sociteitstent aan het Kerkpad, tusschen de Caroli neburglaan en het bruggetje bij den Venusheuvelge halveerd door de slootals het ware ingesloten door beide brugleuningenbevindt zich een klein en nietig bosschaadje, jammerlijk overschot van het schoone Jacoba-Priëel, door het terras om de tent en de breede voetpaden tot een rudiment of schijntje ver schrompeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 119