1347. 1362. vergist 1373 of 1374. 1400. 1403. 1420. 1431. 1440. v. d. Jaartallen. NAMEN DER PASTOORS. trekking van den eigenlijken naam kun nen zijn. Raes. Deze wordt volgens Pater van Lonnnel t. a. p. reeds als Cureit van de kerck in den Haag genoemd in 1337 en 1338, wat vergeleken met het jaartal van zijn voorganger wel eenige verwarring geeft. Wij weten met deze moeilijkheid voorloopig nog geen raad. Henricus Hannaert. Zie Bijdr. Gesch. v. h. B. v. H. II pag. 416. Doedyns. Steven. Jan Vos. Jan Jacobsz. Willem Braems. Cornelis Allaertszoon. Pater van Lonnnel noemt hem Olardsz, ook Al- laertsz. De Riemer geeft de jaartallen 14401443. Men zou daardoor ligt in de verzoeking komen deze jaartallen als het begin en het einde van zijn herderlijk bestuur op te vatten. Echter moet men daarmede voorzichtig zijn. Ook bij den volgenden naam geeft De Riemer denzelf- den vorm van tijdsbepaling en daar zal blijkendat er niet de juiste duur mede bedoeld is. Of mocht De Riemer het zoo bedoeld hebbendan heeft hij zich daar en kan zich ook hier vergissen. 26 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 129